Tervezett témakörök

I. Az elméleti nyelvészeti alapoktól az alkalmazott nyelvtudományig

1.                   Számítógépes nyelvfeldolgozás és nyelvtechnológia

2.                   Az információkereső rendszerek nyelvi és nyelvészeti kérdései (kritériumok, tendenciák, fejlesztések)

3.                   Lexikológia és lexikográfia

4.                   Kontrasztív nyelvészet

5.                   Nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvi jogok

6.                   Alkalmazott pszicholingvisztika

7.                   Nyelvtörténet és alkalmazott nyelvészet

8.                   A szövegtani kutatások alkalmazott nyelvészeti aspektusai

9.                   Nyelvföldrajz, névföldrajz, szociolingvisztika, alkalmazott szociolingvisztika, szociodialektológia

II. Nyelv és kultúra

1.                   Fordítástudomány

2.                   Interkulturalitás, interkulturális kompetencia, interkulturális kommunikáció

3.                   Genderkutatás

4.                   Szaknyelvi kommunikáció

5.                   Terminológia

6.                   Idegennyelv oktatás: kulturális és technológiai kérdések

7.                   Az internetes korszak nyelvészete

8.                   A média nyelvi világa

III. A magyar és az idegennyelv oktatás perspektívái

1.                   A magyar mint anyanyelv oktatása és használata

2.                   A magyar mint idegen nyelv

3.                   Az idegen nyelvek oktatásának aktuális kérdései, kihívásai

4.         Nyelvművelés és stilisztika