Vörös Ferenc nyelvész köteteiről (Ölbei Lívia cikke)

Vörös Ferenc nyelvész köteteiről 2014. március 13. (Ölbei Lívia) Miért csak a barokk hozta el a Mária név divatját Magyarországon? Vörös Ferenc nyelvésznek erre is van hipotézise. Műhelybeszélgetés és többes könyvbemutató a SEK-könyvtárban. Nemcsak a dr. Vörös Ferenc főiskolai tanár (NYME SEK) által jegyzett, illetve szerkesztett új kötetekkel (Nyelvek és kultúrák vonzásában I-II., A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IV., Mutatvány az 1720-as országos összeírás névföldrajzából) ismerkedhetett meg az egyetemi könyvtár Tudomány a határon című sorozatában a közönség, hanem arra a kérdésre is érzékletes válaszokat kapott, hogy „mire jó a nyelvföldrajz és a névföldrajz”. Ezeknek a speciális nyelvészeti tudományterületeknek az eredményeit sikerrel hasznosíthatja a történettudomány, a néprajz vagy a kultúratudomány, a művelődéstörténet; a különböző nevek, névváltozatok fontos híreket közölnek népességmozgásról, migrációról, népcsoportok-nyelvek együttéléséről stb. Vagyis: tényleg tudomány – a határon. Egyetlen példa: bár a Mária név divatja mára erősen devalválódott, még mindig a legnépszerűbb női névnek számít – az össznépességet tekintva – Magyarországon. De viszonylag későn, a barokk korban jött divatba. Vajon miért? Létezik hipotézis, amely a szakrális név tiszteletével, tabujával magyarázza a jelenséget. Vörös Ferenc azonban más következtetésre jutott: szerinte a válasz a Mária-ünnepekben, pontosabban a Mária-ünnepek megnevezésében rejlik – amelyek a régi naptárakban egyrészt latinul szóltak, másrészt belőlük sokáig éppen a Mária név hiányzott (volt helyette Kisasszony, Gyertyaszentelő Boldogasszony stb.). A 17. században aztán nemcsak a Mária-kultusz erősödött tovább, hanem a nemzeti nyelv használata is; így terjedhetett el és válhatott népszerűvé a név: Mária. Dr. Vörös Ferenccel a SEK-forrásközpont konferenciatermében két nyelvészkollégája, dr. Vörös Ottó nyugalmazott főiskolai tanár és dr. Tóth Péter tanársegéd beszélgetett. Ölbei Lívia http://vaol.hu/kultura/egy-szep-noi-nev-1609754

Linkek:

Kapcsolódó hírek: