Pályázatok

Idegenben Otthon

Idegenben otthon

TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0006

A projekt címe:

Idegenben otthon. A szakmai idegennyelvi és az idegennyelvű képzés megújítása és fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen

Projekt azonosító száma:

TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0006

Kedvezményezett:

Nyugat-magyarországi Egyetem (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.)

Támogatás összege:

295.170.017,- Ft

Projektmenedzsment

Projektmenedzser:

Barták Balázs

bbalazs@btk.nyme.hu

Szakmai vezető:

Nagyné dr. Foki Lívia

flivia@btk.nyme.hu

Pénzügyi vezető:

Némethné Papp Lívia

plivia@sek.nyme.hu

Projektasszisztens:

Horváth Ilona

hica@sek.nyme.hu

Elérhetőség

9700, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
+36 94 519 666

Irányító Hatóság

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077, Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Közreműködő Szervezet

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134, Budapest, Váci út 45. „C” épület

A projekt megvalósításának kezdete:

2013. 04. 01.

A projekt megvalósításának vége:

2015. 03. 31.

A projekt összefoglalója

A Nyugat-magyarországi Egyetem államilag támogatott finanszírozási formában tanuló hallgatói a TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV kiírásra benyújtott egyetemi pályázati céljainak teljesülése esetén az eddiginél magasabb színvonalú általános idegennyelvi és szaknyelvi készségek birtokában kerülnek ki a munka világába, megnövekedett elhelyezkedési eséllyel. Az egyetem által kiadott diploma presztízse növekszik. Az oktatói és hallgatói közösség a növekvő mobilitási lehetőségek birtokában szervesen integrálódik az európai tudományos és szakmai közéletbe. A projekt keretében létrejött új nyelvoktatási szervezet, valamint a bevezetett módszerek és kidolgozott programok tartósan biztosítják a magas színvonalú nyelvi képzést.

A projekt fő tevékenységi körei a következők:  

  1. Az NymE-n folyó valamennyi típusú idegennyelvi képzés hatékonyságát növelő átfogó szervezeti struktúrafejlesztés eredményeképp létrejövő két Idegennyelvi Szolgáltató Központ teljeskörű működése. Eredmény: hatékonyabb koordináció a hálózatos struktúrájú egyetem nem nyelv szakos nyelvi képzéseiben.
  2. A nyelvoktatást átfogó informatikai keretrendszer működtetése, tananyagokkal, tansegédletekkel való folyamatos bővítése, többek közt a kevert oktatási formák, így a blended learning támogatására. Eredmény: hatékonyabb nyelvelsajátítási metódusok meghonosítása.
  3. Nyelvi és szaknyelvi oktatási rendszer működtetése és fejlesztése, mely a munkaerő-piaci igényeken alapul, ezeket átfogóan figyelembe veszi, azokhoz illeszkedik, s ehhez a munkaerő-piaci szereplők, és a piaci képző intézmények munkaerő-piaci intelligenciáját is felhasználja. Eredmény: a munkaerő-piaci elvárásokhoz illeszkedő diploma kiadása.
  4. Az idegen nyelvi bemeneti sajátosságok mérése. Eredmény: a bemeneti nyelvtudáshoz alkalmazkodó nyelvoktatás.
  5. A szaknyelvi tanulmányokat lezáró szintfelmérő vizsgarendszer működtetése. Eredmény: a diplomakiadás feltételének tekintendő nyelvvizsgára való célzott felkészülés.
  6. A képzők – idegen nyelvi és idegen nyelvű – számára rendszeres továbbképzések, workshopok szervezése (nyelvi, módszertani, szakmai). Eredmény: az oktatói mobilitást segítő nyelvtudás.
  7. A nyelvtanulási kudarcokkal küzdő nyelvtanulók számára rugalmas és a hallgatói igényekhez, tudásszinthez igazodó idegen nyelvi képzési kínálat biztosítása. Eredmény: egyéni igényekhez illeszkedő, a hátrányos helyzetű hallgatókat támogató nyelvoktatás.
  8. Idegen nyelvi tanácsadás működtetése. Eredmény: a társadalmi közegbe harmonikusan integrálódó felsőoktatási intézmény.
  9. Kulturális és interkulturális fórumok, rendezvények szervezése. Eredmény: a nyelvtudás elismertségének disszeminációja.