Tanulmányok

Eitler_Tamas_Egyetemi_online_bemutatkozó_filmek_multimodális_elemzése.pdf
Görcsné_Muzsai_Viktória_Határtalan_kommunikáció_és_kooperáció_a_CENTROPE_régióban.pdf
Bevezető.pdf
Gaál_Peter_Omegawiki_–_egy_multifunkciós__közösség_által_szerkesztett_szótári_adatbázis.pdf
W._Somogyi_Judit_A_birtoklás_kifejezése_a_magyarban_és_az_olaszban.pdf
Muráth_Judit_Bagó_Péter__Fogalmi_struktúrák_vizsgálata_SPSS-szoftverrel.pdf
Ariskina_Tatyana_Megszólítási_formák_az_erza-mordvinban_és_a_magyarban.pdf
Pálvölgyi_Mihály_A_hierarchikus_információkereső_nyelvek_fejlődési_trendjei.pdf
Boda_István_Károly_–_Porkoláb_Judit_A_háttértudás_szerepe_a_hipertextuális_szövegek_befogadásában.pdf
Szladek_Emese_Az_olasz_turisztikai_szaknyelv_jellemzői_máltai_szállodák_honlapjainak_elemzésén_keresztül.pdf
Egey_Emese_Angol-magyar_egyházi_szókincs_finn_kitekintéssel.pdf
Almási_Tímea_Anglizismen_in_der_Kommunikation_zwischen.pdf
Nyomárkay_István_Alkalmazott_nyelvészet_és_filológia.pdf
Csanálosi_Roland_Angol_filmcímek_magyarra_fordításának_kérdései.pdf
Müller_Márta_A_Magyarországi_Német_Nyelvjárások_Szótára.pdf
Pitkasalo_Eliisa_A_metaforák_és_a_fordítói_szabadság.pdf
Sólyom_Réka_Szóösszetétellel_keletkezett_neologizmusok_szemantikai_szerkezetének_vizsgálata.pdf
Bérces_Emese_A_„képírás”_terminus_létjogosultságáról.pdf
Csontos_Nóra_Az_interperszonalitás_kérdése_a_19._századi_levelezőkönyvekben.pdf
Tartalomjegyzék.pdf
Kovács_Éva_Mária_A_kontextus_szerepe_a_poliszémiában_az_angol_nyelv_tükrében.pdf
Pusztay_János_A_terminológia_mint_a_nyelvmegőrzés_feltétele.pdf
Favorido_Erika_Az_SNI-s_diákok_integrált_nyelvoktatása.pdf
Őrsi_Tibor_A_nyelvtani_nem_választása_szókölcsönzéskor.pdf
Robin_Edina_Makkos_Aniko_Fordítói_műveletek_a_kompetencia_függvényében.pdf
Cs_Jonás_Erzsébet_A_műfordítás_univerzális__és_egyedi__kognitív_háttere.pdf
Muranyi_Péter_Többnyelvűség_a_magyar_bibliográfiai_adatbázisokban.pdf
A_CD_impresszuma.pdf
Angelo_Pagano_A_könnyűzenei_dalok_hatása_az_olasz_nyelvre.pdf
Somodi_Júlia_A_megszólító_nyelvi_elemek_pragmatikai_funkcióinak_vizsgálata_fordított_szövegben.pdf
Emlékezés_KohnJánosra.pdf
Havril_Agnes_A_szaknyelvtudás_konstruktumának_modellezése.pdf
Név-_és_címmutató.pdf
Murber_Ibolya_A_magyar_diplomáciai_nyelvezet_változásának_néhány_aspektusa_a_20._század_első_felében.pdf
Polcz_Károly_Konvencionálisan_indirekt_beszédaktusok.pdf
Falkné_Bánó_Klára_Új_interkulturális_tréningforma_virtuális_nemzetközi_osztályteremben.pdf
Poganyne_Rozsa_Gabriella_Kertbeny_Károly__1824-1882__műfordító_és_bibliográfus.pdf
Kovács_László_Asszociációs_vizsgálatok_alkalmazási_lehetőségei.pdf
Uhrin_Erzsébet_A_szlovák_kisebbségi_önkormányzatok_tagjainak_nyelvi_attitűdjei.pdf
Fülöp_Erzsébet_Mária_Idősek_és_az_idegennyelv_tanulás.pdf
Szabó_Tamás_J_Bibliai_hivatkozások_az_Árpád-kori_forrásokban.pdf
Csapóné_Horváth_Andrea_Desztinációs_reklámok_főcímeinek_lexiko-szemantikai_vizsgálata.pdf
Volek-Nagy_Krisztina_A_magyar_zenei_utasítások_morfológiai_elemzése.pdf
Klaudy_Kinga_Empirikus_kutatások_a_fordító_láthatatlanságáról_B5.pdf
Fresli_Mihály_Bizonyos_közigazgatási_terminusok_fordításának_nehézségei_oroszról_magyar_nyelvre.pdf
Lesznyák_Márta_‒_Bakti_Mária_Fordítók_megakadásjelenségeinek_vizsgálata_páros_fordítási_helyzetben.pdf
Hidasi_Judit_A_japán_természeti_katasztrófa_kommunikációs_tanulságai.pdf
Molnár_Mária_Temesi_Mihály_és_a_nyelvpolitika.pdf
Molnár_Zoltán_Szóföldrajzi_adalékok_egy_ételfajta_megnevezéséhez.pdf
Hoboth_Katalin_Szaknyelv__oktatás__tankönyv.pdf
Salamon_Eszter_Az_olaszországi_friuli_és_szárd_kisebbség_és_a_nem_nyomtatott_média.pdf
Szántóné_Csongor_Alexandra_Webműfajok_az_egészségügyi_honlapokon.pdf
Honti_Enikő_A_reáliák_fordítása.pdf
Hornyakne_Huber_Fiatal_magyarországi_németek_nyelvhasználata.pdf
Verécze_Viktória_Nyelvtantanítás_—_társas-kognitív_nyelvészeti_alapon.pdf
Heltai_Pál__Összetett_szavak_fordítása.pdf
Putz_Orsolya_Idegen_szavak_napjaink_orvosi_szaknyelvében.pdf